கோசாலையில் பணிபுரியும் சேவகர்களுக்கு, திருமாளிகையின் சார்பில் ஶ்ரீ.பாலாஜி ஸ்வாமி நிவாரணப் பொருட்களை இன்று வழங்கினார். #COVID19